Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Postcode Ommelanderwijk toegevoegd aan contour vergoeding Waardedaling Gaswinning

Belangrijk nieuws: Het gebied waarbinnen huiseigenaren in aanmerking komen voor een vergoeding voor de waardedaling van hun woning wordt iets groter. Ongeveer 8.000 extra huishoudens komen er na de zomer voor in aanmerking. Maar er is wel een kanttekening: de financiële schade per woning is gemiddeld kleiner geworden en daarmee de vergoeding dus ook.
Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat Atlas Research heeft laten doen naar de waardeontwikkeling van huizen in Groningen.

De nieuwe postcodes die worden toegevoegd aan de geactualiseerde regeling zijn: 9474, 9614, 9622, 9644(onze postcode!), 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971. De huiseigenaren op deze postcodes kunnen nu nog geen aanvraag doen, maar na de actualisatie wel.

Het Instituut Mijnbouwschade beslist begin juni over de exacte start van de geactualiseerde waardedalingsregeling. De nieuwe methode wordt in ieder geval niet voor de zomer ingevoerd. Dat geeft huiseigenaren de tijd om alsnog een aanvraag te doen onder de bestaande regeling.

Bron: RTV Noord / IMG