Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Informatie persluchtexperiment CORRE

In de informatiesessie van Corre Energy op 24, 26 en 27 januari zijn we geïnformeerd over de voornemens van Corre Energy.

In deze informatiesessies zijn een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn toegevoegd aan de informatie op de website: www.correenergystorage nl.

Deze informatie wil Corre graag met u delen en kunt u vinden onder het kopje FAQ (Frequently Asked Questions).

Vragen- en informatiepagina Corre

Mocht uw antwoord er niet tussen staan of heeft u aanvullende vragen, laat het Corre Energy dan weten.

Corre Energy is bereikbaar op 050-7995056 of u kunt een email aan informatie@corre.energy

De FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. Op dit moment is men druk bezig om de FAQ aan te vullen met de vragen uit de bewonerssessie van afgelopen 24, 26 en 27 januari