Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

In memoriam: Geert Panman

Afgelopen donderdag overleed onze dorpsgenoot Geert Panman. Geert was o.a. actief in de dorpsgemeenschap en mede initiatiefnemer van De Stainkroeg.

Vanuit Paginabeheer Dorpspagina Ommelanderwijk wensen wij Alie en de kinderen heel veel sterkte met het verlies.

De uitvaartdienst vindt plaats in de hervormde kerk van Veendam en kan via een livestream worden gevolgd in De Stainkroeg. Vanaf de Stainkroeg zal Geert naar Veendam worden begeleid.
Details vindt u in bijgesloten rouwadvertentie.

Kom zoals u bent.

Het programma van het carnavalsfeest op vrijdagavond 9 februari zal ten gevolge van Geerts overlijden worden aangepast, zie de agendaitem op deze pagina.