Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Hervormde gemeente kijkt terug op geslaagde lichtjesavond en dankdag ‘gewas en arbeid’

Tijdens de lichtjesavond die in samenwerking met Uitvaartverzorging Anny Munneke werd verzorgd mochten we naast de bezoekers die alleen bij hun dierbaren op de begraafplaats zijn geweest ook een 50 tal bezoekers in de kerk verwelkomen.

De foto’s geven een sfeerimpressie hoe we de paden op de begraafplaats en de route vanaf de kerk verlicht hebben met kaarsjes en in de kerk een gedenkplek hebben ingericht waar een ieder een lichtje kon aansteken ter gedachtenis aan een dierbare.


Daarnaast was er nog de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kopje koffie/thee.

Dankdag voor gewas en arbeid
Tijdens de daaropvolgende eredienst op zondag hebben we aandacht geschonken aan de “dankdag voor gewas en arbeid”.

Een compliment voor het inrichten van de tafel aan Tini Haarsma en Koos Bos.

Ondanks oorlog, stikstofproblematiek enz. mogen we dankbaar zijn voor de kleine en grote dingen in ons leven. Vaak vergeten we dat en gaan door met de orde van alle dag. Wees dankbaar voor een groet van iemand waarvan je het niet verwacht, een hand op uw schouder, een kaartje / telefoontje / bezoekje en zeker mogen we niet vergeten om dankbaar te zijn voor het voedsel wat van het land komt. Het is in veel landen niet vanzelfsprekend, maar zonder dit voedsel kunnen we niet leven. Wees dus dankbaar!

Bijgaand gedicht delen we graag met u.

Dankbaar.
Wees dankbaar voor alles wat je ontvangt,
Wees dankbaar voor alles wat je doet.
Recht van uit het hart,
niet omdat het moet.

Wees dankbaar om wie je bent,
voor het geven van je steun en kracht.
ontvang de dankbaarheid,
van iemand waarvan je het niet verwacht.
A.N.

Spekkendikken op de Kerstmarkt:
Op 10 december a.s. is er de intentie om weer de traditionele Kerstmarkt te gaan houden. Ook dit jaar zal de Hervormde gemeente hierbij aanwezig zijn met de verkoop van spekkendikken.
Heeft u zin om mee te helpen met de voorbereidingen en / of de verkoop, meld u zich dan aan bij een kerkenraadslid.
U bent van harte welkom.

Namens de kerkenraad, scriba Antje Nieboer.