Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Her ‘Spookhuis’ aan de Sluisweg

Voor de aanwonenden van de Sluisweg in Ommelanderwijk is het al jaren een doorn in het oog: de verkrotte woning op nummer 54.

Ooit een mooi en statig burgerhuis, maar inmiddels na het overlijden van de bewoner langzaam verworden tot een bouwval.

Deze week is de woning afgekoppeld van de nutsvoorzieningen en tot opluchting van de buurt zal sloopbedrijf B.Reer uit Winschoten beginnen met het verwijderen van asbest en het slopen van het huis.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken in beslag nemen. Er zijn plannen om op het perceel een nieuwe woning te bouwen.