Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Zondagmiddaglezing Museum Collectie Ter Borg

Datum: 30 oktober 2022
Tijd: 14:00
Locatie: De Stainlkroeg

Zondagmiddag 30 oktober komt Geert Lameris een lezing verzorgen.
Geert Lameris vertelt over de brede maatschappelijke onrust in de regio eind jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw en zijn rol als actievoerder bij de CPN. Hij was Provinciaal Statenlid in Groningen voor de CPN.

U bent van harte welkom.
De aanvang van de lezing is: 14.00 uur in de Stainkroeg.
Entree: € 5,00 (incl. koffie/thee en bezoek aan het museum)