Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Zondagmiddaglezing Museum Collectie Ter Borg

Datum: 29 januari 2023
Tijd: 14:00
Locatie: De Stainlkroeg

Zondagmiddag 29 januari 2023: Everhardus Togtema houdt een lezing. Everhardus Togtema was voorzitter van het Waterschap Dollardzijlvest.
Door de Herinrichting kwam er een betere waterbeheersing tot stand, het water aan- en afvoer werd sterk verbeterd. Wat is de betekenis hiervan voor ons gebied? Everhardus Togtema zal ons hierover vertellen.

U bent van harte welkom.
De aanvang van de lezing is: 14.00 uur in de Stainkroeg.
Entree: € 5,00 (incl. koffie/thee en bezoek aan het museum)