Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Zondagmiddaglezing Museum Collectie Ter Borg

Datum: 20 november 2022
Tijd: 14:00
Locatie: De Stainlkroeg

Zondagmiddag 20 november houdt Hilbrand Sinnema een lezing. Hilbrand Sinnema vertelt vanuit zijn achtergrond als bestuurder bij de CLVB en als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties in de Herinrichtingscommissie en Deelgebied Westerwolde over de gezamenlijke ruilverkavelingsaanvrage in 1970, de aanloop tot de Herinrichting. Wat dit heeft betekend voor de landbouw en de afwikkeling van de stadsmeierrechten.

U bent van harte welkom.
De aanvang van de lezing is: 14.00 uur in de Stainkroeg.
Entree: € 5,00 (incl. koffie/thee en bezoek aan het museum)