Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Zondag 10 juli: Grunniger Dainst

Datum: 10 juli 2022
Tijd: 19:30
Locatie: Dorpskerkje Ommelanderwijk
Activiteiten

De Grunneger dainst begint om 19.30 uur en zal onder leiding staan van
ds. R. Poede. De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.