Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Start gebiedsfonds windpark N33 / Informatieavond

Datum: 23 februari 2023
Tijd: 20:00
Locatie: MFC Meeden
Activiteiten

Het gebiedsfonds Windpark N33 gaat van start met een informatiebijeenkomst voor de inwoners uit ons gebied.
Lees de achtergronden op het artikel wat eerder op onze pagina is gepubliceert:

Artikel start gebiedsfonds windpark N33

In verband met o.a. de logistiek wordt belangstellenden verzocht zich uiterlijk 22 februari via e-mail even aan te melden op info@gebiedsfondsn33.nl.

De organisatie is in handen van Stichting Gebiedsfonds Windpark N33