Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Pinksterdienst Dorpskerkje Ommelanderwijk

Datum: 5 juni 2022
Tijd: 09:30
Locatie: Dorpskerkje Ommelanderwijk
Activiteiten

Pinksteren voor Dummies.

Beeld is vaak krachtiger dan woorden zeggen ze wel eens. Een beeld of foto of pictogram maakt ons vaak direct duidelijk waar het omgaat. Als we de blauwe F zien weet bijna iedereen dat dit facebook is. Als we de camera zien roepen we instagram.

In de kerk hebben we die symbolen ook. Een kindje in een kribbe en we roepen kerst, een kruis wordt al wat moeilijker misschien, maar we komen dan uiteindelijk wel bij Pasen uit.
Maar als ik u zou vragen waar een duif voor staat, dan is het antwoord waarschijnlijk vrede, wat natuurlijk correct is, maar de duif is ook het symbool van Pinksteren, een feestdag of zijn minst een vrije dag voor veel mensen, maar de betekenis van Pinksteren is voor veel mensen veel minder duidelijk dat bij Pasen of Pinksteren. En dat begrijp ik ook.

Op de eerste Pinksterdag ooit zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze praten na over wat er allemaal is gebeurd na Pasen. De studio voetbal uit het jaar 0. Als ze bij elkaar zijn verschijnen een soort van vlammen op hun hoofd, eigenlijk zou je beter kunnen zeggen dat ze in vuur en vlam staan. Ze beginnen enthousiast te praten over wat Jezus allemaal voor hen betekend heeft. Op zich niet bijzonder, maar wat wel bijzonder is dat iedereen ze kan verstaan, welke taal ze ook spreken. Omdat verhaal goed te kunnen begrijpen moeten we eerst terug naar de bouw van de toren van Babylon. Tijdens de bouw kunnen de mensen die elkaar eerst goed konden verstaan elkaar niet meer verstaan omdat ze allemaal een andere taal gingen spreken. Er ontstond verwijdering tussen de mensen. Want dat gebeurt als je elkaar niet meer verstaat of niet je best wil doen de ander te begrijpen.

Terug naar Pinksteren. Hier wordt de vloek van Babel opgeheven. Mensen verstaan elkaar door alle taalbarrières heen. Ze vinden elkaar weer daar waar ze elkaar eerder waren kwijtgeraakt.

Het Pinksterfeest roept ons op om elkaar te blijven verstaan en de ander te accepteren. Juist in deze tijd waarin we de oorlog in Oekraïne beleven is dit een krachtige boodschap. Daar waar Rusland er op uit is de ander te demoniseren en buiten te sluiten, Oekraïne heeft geen recht van bestaan volgens Poetin. Daar klinkt met Pinksteren een krachtig tegengeluid om ons te blijven inzetten voor een wereld waarop plaats is voor iedereen.

Ds. Raymond Poede.