Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Paasdienst dorpskerkje Ommelanderwijk

Datum: 9 april 2023
Tijd: 09:30
Locatie: Dorpskerkje Ommelanderwijk
Activiteiten

Let op: aanvang paasontbijt: 8u30, aanvang Paasdienst 9u30!
Voorganger: Ds. Poede, Ommelanderwijk

Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. De dienst zal aansluitend om 09.30 uur beginnen. De kerkenraad nodigt u van harte uit om als ontmoeting met elkaar samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst bij te wonen.
Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 9 april a.s. vanaf 08.30 uur in het gebouw.

I.v.m. het niet verspillen van voedsel dient u zich aan te melden. Voor het opgeven ontvangt u een nieuwsbrief, maar daarnaast kunt u zich ook opgeven bij de scriba. (scribaherv.kerkoz@ziggo.nl)