Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Oud Papier

Datum: 18 december 2021
Locatie: Ommelanderwijk
Oud Papier

Het is weer de derde zaterdag van de maand. Vergeet dus niet de oud- papier container tijdig bij de straat te zetten!