Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Museum Stichting Ter Borg: Open Monumentendag in Ommelanderwijk

Datum: 9 september 2023
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: De Stainkroeg / Ommelanderwijk 51B
Activiteiten

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2023 is Museum Collectie ter Borg gratis geopend voor het publiek. Enthousiast vertellende gidsen staan klaar om u rond te leiden. Een ieder is van harte welkom! Het museum vertelt het verhaal van de Veenkoloniale landbouw aan de hand van een verzameling gereedschappen en oude foto’s, die stammen uit de tijd van vóór de
mechanisatie, ruwweg de periode 1850 – 1950.

Henk ter Borg, (1923 – 2007) landbouwer te Borgercompagnie, verzamelde na zijn actieve boerenbestaan landbouwgereedschappen die thuis hoorden in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Om deze waardevolle verzameling niet verloren te laten gaan is de Stichting Collectie ter Borg opgericht en naderhand is de collectie ondergebracht in een nieuw opgericht museum in het pand van de voormalige steenfabriek “Het Noorden” in ons dorp Ommelanderwijk.

Via de vier seizoenen krijgt u een beeld van het leven en werk van boeren en boerinnen op de landbouwgrond die ontstond na afgraving van een dikke laag veen. Uiteraard komt deze veenontginning aan de orde, evenals de relatie tussen mens en dier.

Sinds oktober 2022 is ook de wisselexpositie “Een kapitale impuls” over de Herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën te bezichtigen. Dankzij deze Herinrichting, uitgevoerd van 1977 tot 2017, als Lex Specialis, zijn veel knelpunten in de regio, groot 130.000 ha., aangepakt op het gebied van landinrichting, aardappelmeelindustrie, vuilwaterproblematiek, volkshuisvesting, dorpsvernieuwing, stads- en stadsmeierrechten, water aan- en afvoer, natuurontwikkeling, landschappelijke aankleding en recreatieve en sociaal-culturele voorzieningen.
Op vele terreinen is het een zegen voor het gebied geweest.

Na uw bezoek aan het museum, kunt u in de Stainkroeg (bij mooi weer ook op het terras) nog nagenieten van een drankje.(uiteraard op eigen kosten)

Adres: Ommelanderwijk 51b, (achter de Stainkroeg) 96434 TA Veendam.
Om een groepsafspraak te maken kunt u bellen met Alie Panman: 06 54 33 82 90