Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Kopijsluiting Dorpskrant ’t Tonckeltje (Laatste nummer voor de zomervakantie)

Datum: 12 juni 2023
Gehele dag evenement
Activiteiten

Uiterste inleverdatum kopij voor onze dorpskrant is vandaag.
Inleveren via tonckeltje@gmail.com, zorg voor de juiste verantwoording bij eventueel toegevoegde foto’s!

Deze editie van het Tonckeltje verschijnt op woensdag 21 juni.
In juli en augustus verschijnt het Tonckeltje niet.