Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Kopijsluiting Dorpskrant ’t Tonckeltje (laatste nummer van 2023)

Datum: 11 december 2023
Gehele dag evenement
Activiteiten

Uiterste inleverdatum kopij voor onze dorpskrant is vandaag.
Inleveren via tonckeltje@gmail.com, zorg voor de juiste verantwoording bij eventueel toegevoegde foto’s!

Deze editie van het Tonckeltje verschijnt op woensdag 20 december.