Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Iedere 3e zaterdag van de maand: Papierinzameling Ommelanderwijk

Datum: 16 juli 2022
Gehele dag evenement
Oud Papier

De oudpapier- inzameling ten behoeve van onze dorpsverenigingen komt er weer aan!
Vergeet u niet de oudpapiercontainer tijdig op zaterdagochtend bij de straat te zetten?