Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Iedere 3e zaterdag van de maand: Ophalen oud- papier

Datum: 21 januari 2023
Gehele dag evenement
Activiteiten | Oud Papier

Het is weer de derde zaterdag van de maand!
Het oude papier wordt weer in onze dorpen opgehaald ten behoeve van onze dorpsverenigingen.

Vergeet u niet om de papiercontainer bijtijds bij de weg te zetten?