Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Iedere 3e zaterdag van de maand: Ophalen oud- papier

Datum: 16 december 2023
Gehele dag evenement
Oud Papier

Het is weer de derde zaterdag van de maand!
Het oude papier wordt weer in onze dorpen opgehaald ten behoeve van onze dorpsverenigingen.

Vergeet u niet om de papiercontainer bijtijds bij de weg te zetten?