Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Eredienst Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending (Gewijzigde locatie!)

Datum: 16 juni 2024
Tijd: 09:30
Locatie: PKN Kerk in Wagenborgen
Activiteiten

Uitnodiging PKN gemeente Wagenborgen om hun dienst bij te wonen o.l.v. Ds. R. Poede m.m.v. “In Corpore”.

Op deze zondag zijn wij als gemeente uitgenodigd door de Protestantse gemeente Eems-Dollard in de Petruskerk te Wagenborgen om bij hen in de dienst aanwezig te zijn.
De dienst staat o.l.v. onze gezamenlijke predikant ds. R. Poede en begint om 9.30 uur m.m.v. “In Corpore”.
Na de dienst is er koffiedrinken in het gebouw naast de kerk.