Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Eredienst Dorpskerkje Ommelanderwijk

Datum: 20 augustus 2023
Tijd: 09:30
Locatie: Dorpskerkje Ommelanderwijk
Activiteiten

Voorganger: Mw. Huizing uit Veendam

Niet vergeten: In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinke