Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

4 mei herdenking Ommelanderwijk

Datum: 4 mei 2024
Tijd: 19:15 - 20:30
Locatie: Dorpsplein Ommelanderwijk
Activiteiten

Zoals elk jaar vindt er ook dit jaar een stille tocht plaats naar de Joodse begraafplaats aan het eind van de Sluisweg in Ommelanderwijk.

Dit jaar zijn er echter een paar veranderingen in verband met het feit dat 4 mei op zaterdag valt, de Sabbat.

De herdenkingsplechtigheid vindt dit jaar daarom niet plaats op de Joodse begraafplaats, maar op het grasveld ervoor.

Op deze dag kiest het N.I.K. (Nederlands – Israëlitisch Kerkgenootschap) ervoor dat bepaalde begraafplaatsen, die vallen onder hun zeggenschap (ook de onze) op deze dag (sabbat) niet betreden mogen worden. Eén keer in de zeven jaar is dit het geval.

We blijven dus buiten de hekken. Er komt een luidspreker buiten het hek. Het betekent ook dat jongens en mannen op deze herdenking hun hoofd niet hoeven te bedekken. Het betekent echter ook dat er op die dag geen steentjes worden gelegd.

Herdenk mee
De gang van zaken gaat globaal verder net zoals andere jaren:

– Verzamelen vanaf ongeveer 19.15 uur op het dorpsplein in Ommelanderwijk
– Vertrek richting de Sluisweg vanaf ongeveer 19.35 uur

Er wordt gelopen in wandeltempo en in stilte.

Na aankomst op de bestemde plaats houdt de voorzitter van het 4 mei-comité een kort welkomstwoord.

Om 20.00 uur IS ER 2 MINUTEN STILTE parallel aan het Nationaal herdenkingsmoment.

Traditioneel zullen de schoolkinderen van onze dorpsschool OBS de Ommewending een presentatie verzorgen begeleid door onderwijzend personeel.

De gemeente Veendam wordt vertegenwoordigd door wethouder Bert
Wierenga en als gastspreker spreekt namens de vluchtelingenorganisatie INLIA Ds. Bob Haanstra.

Het 4 mei- comité bestaat uit de volgende dorpsgenoten:
voorzitter (namens de kerk): pastor Eppo Vroom
Namens de dorpen: Menno Klok
Namens OBS de Ommewending: Sjoerd Huinink