Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

25 jarig jubileum Ds. Raymond Poede / Gezamenlijke Eredienst in Wagenborgen

Datum: 11 juni 2023
Tijd: 09:30
Locatie: Protestantse kerk Wagenborgen
Activiteiten

Op deze zondag hebben we een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente Eems-Dollard in de Petruskerk te Wagenborgen.
Dit zal een feestelijke dienst zijn, onze voorganger ds. Raymond Poede is dan 25 jaar predikant en we zullen dit gedenken met zijn beide gemeenten.