Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Energiebuffer Zuidwending: de baas van morgen, controlemetingen, waterstofopslag

“De jeugd heeft de toekomst”; met deze gevleugelde uitspraak starten we deze editie. Verder aandacht voor onze periodieke sonarmetingen. En de laatste ontwikkelingen rond de opslag van waterstof in cavernes.

De Baas van Morgen
In het kader van “De Baas van Morgen”, een initiatief van JINC (Jongeren INCorporated), heeft de directie van Gasunie haar stoel voor een dagje afgestaan aan een aantal jongeren. Jongeren hebben vaak goede ideeën waar wij soms onvoldoende bij stilstaan; ook geeft dit initiatief jongeren de mogelijkheid om te kijken hoe het bij bedrijven toegaat. De jeugdige directie heeft een bezoek gebracht aan locatie Zuidwending. Hierbij lag de focus op hoe Gasunie invulling kan geven aan biodiversiteit. Na een korte inwerkperiode vond de nieuwe directie haar draai al snel en werden de eerste besluiten genomen. Eén hiervan was het openen van een insectenhotel. Het hotel is nog dezelfde dag in bedrijf genomen; dat is nog eens daadkracht!

Sonar metingen
Begin juni zijn we gestart met onze periodieke controlemetingen in een aantal van onze cavernes; we noemen dit ook wel sonarmetingen. Tijdens de sonarmetingen wordt een meetinstrument via een lange lijn in de caverne gebracht. Zoals de naam al zegt is het meetprincipe gebaseerd op sonar, waarbij met niet hoorbare geluidsgolven de vorm van de caverne in beeld wordt gebracht. We voeren deze metingen regelmatig uit zodat we eventuele veranderingen in de caverne goed in de gaten kunnen houden. De werkzaamheden worden onder toezicht van de SOdM (Staats Toezicht Op de Mijnen) uitgevoerd. Ook worden de resultaten van de metingen teruggekoppeld aan SOdM. Het plaatje hiernaast geeft een indruk van de vorm van een caverne zoals we die tijdens een eerdere sonarmeting hebben vastgelegd.

Opslag waterstof
Voor de ontwikkeling van de cavernes voor de opslag van waterstof is de eerste officiële fase is gestart. De zogenoemde Kennisgeving Projectvoornemen en het Participatieplan worden nog t/m donderdag 21 juli ter inzage gelegd. In deze stukken staat wat we van plan zijn te doen en hoe we de omgeving hierbij willen betrekken.
De stukken zijn – op afspraak – in te zien op de gemeentehuizen van Veendam en Pekela. Ook zijn ze te vinden op de website van Bureau Energieprojecten: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidwending.

Wanneer u wilt reageren op de plannen dan kan dat:
• via de website
• telefonisch: tijdens kantooruren op telefoonnummer 070 – 379 89 79
• per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Waterstofopslag Zuidwending, Postbus 111, 9200 AC Drachten

Vakantie
Ten slotte wil ik u vanaf deze plek een fijne vakantie wensen. Onze medewerkers gebruiken deze periode om (met hun gezin) de rust op te zoeken na al het harde werken. Tot na de zomervakantie!

Door: Frido Overmars | Manager Installaties Noord Nederland 

Baas voor een dag